(1)

Špičkový nemecký korenistý sprej Anti-Attack od firmy HOERNECKE & nbsp;. Dostrek 6 metrov. viac >>
Výrobca: CARL HOERNECKE. Kód produktu: 7113

2.88 EUR s DPH, Štandardná cena 3.27 EUR , Ušetríte 0.39 EUR s DPH (12%) Nie je na sklade


ks

Obranný sprej korenistý Anti-Attack OC JET 20ml


JET (strela) - dosah až 6m.

Sprej z technického korenia (vysoko koncentrovaný Oleoresin Capsicum - OC) s objemom 20 ml.

Výstrek má charakter paprsku, po zasiahnutí dostane útočník oveľa vyššiu dávku ako u hmly.

Pri stálom stlačení trysky je obsah nádobky vystriekať (vyprázdnený) do 6-tich sekúnd.

Vyrobené v Nemecku.

Sprej nemožno opätovne plniť.


R-S vety:

Pozor: S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí "Predaj od 18 rokov". R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu. S-9 Skladujte na dobre vetranom mieste. S-23 Nevdychujte aerosól. S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami. R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.


Prvá pomoc:

S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.

06. 10. 2019, 18:50

Malé rozměry.

Nenašel jsem žádné.

Pomohla Vám táto recenzia? Áno (0) Nie (0)

Kontaktujte nás!

Alternatívne produkty 1