HURRICANE FLASHLIGHT s kovovým klipsom pre pripevnenie na opasok viac >>
Výrobca: ESP. Kód produktu: 65

7.31 EUR s DPH Nie je na sklade


ks

HURRICANE FLASHLIGHT s kovovým klipsom pre pripevnenie na opasok, vychádza z obranného korenistého spreja typu HURRICANE (dovoz z USA) s objemom nádobky 15 ml. Miniatúrny adaptér obsahuje kompletné svietidlo so 4 batériami AG5)a gumovú objímku. "Sprejové svietidlo" HURRICANE FLASHLIGHT je vďaka malým rozmerom ideálne pre ženy, pretože im v kabelke nezaberie veľa miesta. Môže byť neoceniteľným pomocníkom pri ich pohybe v potencionálne nebezpečných lokalitách. Po vyprázdnení nádobky spreja HURRICANE sa modul svetla nasadí na iný sprej s priemerom 22mm.

 

Napájanie 4 ks batérie AG5, možno zakúpiť tu v obchode. Výška 82 mm, šírka 40 mm.

 

Upozornenie:

Sprej sa nesmie používať proti tehotným ženám, osobám mladším ako 15 rokov, osobám chorým a osobám vysokého veku. Obranný sprej je určený výhradne k sebaobrane, zneužitie sa trestá. Predaj iba osobám starším ako 18 rokov.

 

Pozor:

Riziko vážneho poškodenia očí. Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na dobre vetranom mieste. Nevdychujte aerosól. Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami.

 

Prvá pomoc:

Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody. Nepoužívajte krémy, masti a oleje. V prípade nehody pri vdýchnutí preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať. Ak ťažkosti nepominú po 1 hodine, vyhľadajte okamžite lekára. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

 

Pozor:

Nádoba je pod tlakom: chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C; vyprázdnenú nádobku neprerážajte a ani nevhadzujte do ohňa.

Kontaktujte nás!