Protiúderový štít

Policajný štít nielen pre políciu. Tieto štíty sú určené proti úderom od najrôznejších predmetov. Iste by ste pre tieto policajné štíty však našli aj iné uplatnenie, než len pri demonštráciách.

 

Žiadna položka